Ośrodek rehabilitacyjny

Rehabilitacja dla wolności

„Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć” Jeremy Bentham

Zajmujemy się leczeniem oraz rehabilitacją dzikich i nieudomowionych zwierząt z terenów południowo-zachodniej Polski. Wiemy, że wypadki nie zdarzają się tylko od poniedziałku do piątku, od ósmej do szesnastej… W miarę możliwości dojeżdżamy do potrzebujących zwierząt zarówno w święta, jak i w nocy, zgłoszenia przyjmujemy pod numerem: 502 518 855.

Pomagamy zwierzętom, których siedliska zostały zniszczone, zwierzętom potrąconym przez auta i tym, które uległy innym wypadkom m.in.: lisom, sarnom, jeleniom, dzikom.


Dużą cześć naszych pacjentów stanowią ptaki. Dotychczas nasz Ośrodek opuściły zdrowe sowy, myszołowy, łabędzie, bociany, ale i sroki, wrony czy gołębie.

Pomoc dla każdego

Różne gatunki ptaków

Oddajemy im serce i… wolność

Jesteśmy dumni, że większość z naszych pacjentów powraca po rehabilitacji lub odchowaniu do swojego naturalnego środowiska i jest gotowa oraz zdolna do samodzielnego życia. Zwierzęta, które z różnych przyczyn nie mogą opuścić Ośrodka, zostają w Kątnej jako stali rezydenci – otoczeni należytą opieką i troską do końca swoich dni.

  • Jesteśmy w stanie przyjąć 30 pacjentów różnych gatunków.
  • Mamy osobny budynek przeznaczony wyłącznie do hospitalizacji dzikich zwierząt.
  • Dysponujemy wolierą dla ptaków drapieżnych oraz wybiegiem dla ptaków wodnych.

Możesz pomóc

Opieka nad dzikimi zwierzętami to kosztowne zajęcie. Trzeba im nie tylko udzielić pomocy weterynaryjnej, ale też zapewnić odpowiednie wyżywienie i opiekę – niektórym dożywotnio.

Jeśli chcesz nam w tym pomóc, skontaktuj się – wspólnie ustalimy formę pomocy.