Telefon alarmowy 502 518 855
Kątna 7, gm. Długołęka (ok. Wrocławia) woj. dolnośląskie
GPS 51.132185 N 17.284803 S
Telefony: 71 3147566, woj. opolskie: 667 993 993
WIRTUALNA ADOPCJA

 

Poprzez wirtualną adopcję biorą Państwo udział w pokrywaniu kosztów utrzymania zwierzęcia. Taka forma pomocy jest niezwykle ważna, gdyż pozwala na znaczne odciążenie finansowe ośrodka i zapewnienie jak najlepszych warunków bytu podopiecznym.

Pomoc ta jest również bardzo cenna ze względu na fakt, iż zwierzęta – inwalidzi pozostają w ośrodku na zawsze, więc nieustannie pojawiają się nowe potrzeby, a co za tym idzie duże wydatki. Nie ma możliwości oddania ich do prawdziwej adopcji z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze są to zwykle na tyle chore lub kalekie zwierzęta, że do opieki nad nimi wymagana jest specjalistyczna wiedza. Osoba bez wykształcenia weterynaryjnego nie potrafiłaby odpowiednio zająć się takim zwierzęciem. Po drugie zaś większość zwierząt znajdujących się na stałe w ośrodku, to osobniki będące pod ścisła ochroną. W Polsce ustawowo zabronione jest przetrzymywanie zwierząt chronionych przez prywatne osoby.

Wirtualny opiekun może jednak odwiedzać swojego podopiecznego oraz nadać mu wybrane przez siebie imię.

 Jeżeli jest wśród naszych weteranów zwierzak, którego historia szczególnie poruszyła Twoje serce i któremu chciałbyś pomóc – wybierz WIRTULNĄ ADOPCJĘ!

Zasady adopcji wirtualnej:

Aby zostać wirtualnym opiekunem należy wybrać zwierzę – zdjęcia podopiecznych znajdują się w dziale Moi podopieczni /Weterani, a następnie wysłać mail na adres … , w którym zadeklaruje się chęć objęcia adopcją konkretnego zwierzaka. W treści proszę wpisać dane osoby adoptującej oraz okres na jaki chce się objąć adopcją zwierzaka, np. Anna Kowalska z Radomia – Chcę objąć wirtualną adopcją jeża od dnia 05.03.2012 i zobowiązuję się do comiesięcznych wpłat w wysokości..

Wysokość wpłaty jest dobrowolna, aczkolwiek pod każdym zdjęciem zwierzęcia umieszczony jest opis z informacją o tym ile wynoszą miesięczne koszty jego utrzymania.

Można również wpłacić mniejszą kwotę – będzie ona wówczas przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów utrzymania zwierzęcia.

Dane osoby adoptującej (nick) zostaną umieszczone pod zdjęciem podopiecznego. W przypadku, gdyby dane zwierzę miało kilku opiekunów, dane wszystkich zostaną wyświetlone pod zdjęciem zwierzaka.

Ośrodek zobowiązuje się do wysyłania Wirtualnemu Opiekunowi aktualnych zdjęć podopiecznego (co najmniej 1 raz w miesiącu) wraz z krótkim opisem jego stanu zdrowia.

Wirtualną adopcją można objąć kilka zwierząt.

W każdej chwili można zrezygnować z adopcji bez podawania przyczyn. Ośrodek nie zwraca wpłaconych wcześniej pieniędzy.


 

Pieniądze pochodzące z wpłat przeznaczane są w całości na pokrycie kosztów utrzymania i leczenia podopiecznych - weteranów.

Na każdą wpłatę jest wystawiany paragon lub faktura (patrz http://katna.pl/jak-mozesz-pomoc/ )

Copyright © 2008-2018 aitnet.pl