Telefon alarmowy 502 518 855
Kątna 7, gm. Długołęka (ok. Wrocławia) woj. dolnośląskie
GPS 51.132185 N 17.284803 S
Telefony: 71 3147566, woj. opolskie: 667 993 993
DZIAŁANIA NIETYPOWE

 

Pomoc i konsultacje w sprawach dotyczący chowu i hodowli zwierząt nieudomowionych:

1.    Pomoc w zorganizowaniu hodowli.

2.    Pomoc i doradztwo przy projektowaniu i budowie wybiegów , zagród , zabudowań.

3.    Zapobieganie i profilaktyka chorób zwierząt nieudomowionych

4.    Odłów (jelenie , daniele , lamy , itp)

 

a)    Do transportu i przenoszenia.

b)    Do znakowania.

c)    W celu leczenia i profilaktyki.

 

5.    Pomoc przy usuwaniu "nieproszonych gości" : węże, kuny, sarny itp. (odłów i odtransportowanie do naturalnego środowiska)

Copyright © 2008-2018 aitnet.pl